भ्याट दर्ता कि प्यान दर्ता?

भ्याट दर्ता कि प्यान दर्ता?

भ्याटमा समेत दर्ता हुने कि प्यानमा मात्र भन्ने धेरै स-साना व्यवसायीहरुलाई द्विविधा भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी दर्ता सम्बन्धिजिज्ञासाहरु यो लेखमा समाधान गर्न प्रयास गरिएको छ। भ्याट नम्बर र प्यान नम्बरमा के फरक छ? भ्याट नम्बर र प्यान नम्बर भनेको फरक फरक नम्बर होइन।प्यान...
स्थानीय सरकारलाई ११ शीर्षकमा कर निर्धारण गर्न छुट

स्थानीय सरकारलाई ११ शीर्षकमा कर निर्धारण गर्न छुट

स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ । सरकारले हालै तयार पारेको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...